Trở lên trên
ntvim88
"Tuy nhiên, sự thiết lập học thuyết Songun hồi giữa thập niên1990 đã chính thức chỉ rõ quân đội, chứ không phải giai cấp vô sản hay giai cấp công nhân, là lực lượng cách mạng chính ở Bắc Triều Tiên." - 17 ngàytrước
2044 người quan tâm
3593 bình luận
3129 tin đã gửi

Hoạt động gần đây